Hlavná stránka » OCSGT2020 »

PROPOZÍCIE - GREEN RESORT HRUBÁ BORŠA

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA GOLF TOUR 2020

PROPOZÍCIE

 

TERMÍNY CELOROČNEJ SÚŤAŽE

  1. 5.6.2020 Penati Golf Resort – Heritage Course
  2. 24.7.2020 Penati Golf Resort – Legend Course
  3. 15.8.2020 Green Resort Hrubá Borša
  4. 15.9.2020 Green Resort Hrubá Borša
  5. 16.10.2020 Penati Golf Resort – Heritage Course

KATEGÓRIE

0 - 15,0                - muži, ženy spoločná HCP: stableford netto s úpravou HCP
15,1 - 25              - muži, ženy spoločná HCP: stableford netto s úpravou HCP
25,1 - 54              - muži, ženy spoločná HCP: (HCP limit 36) stableford netto s úpravou HCP
0 – 54                  - muži, ženy spoločná: rany brutto

DOPLNKOVÉ KATEGÓRIE

Nearest to Pin: spoločná
Longest Drive: muži
Longest Drive: ženy
Hole in One: spoločná 

ODPALISKÁ

HCP

Muži

Ženy

0 - 54

Žlté

Červené

 

CELOROČNÉ BODOVANIE
0 – 54    - muži, ženy spoločná kategória: 1 - 3 Stableford (HCP Limit 36)

Do celoročného hodnotenia sa započítavajú 3 najlepšie bodovo ohodnotené výsledky v sezóne. Hráč vstupuje do boja o celkového víťaza po odohraní najmenej štyroch turnajov, pričom sa počíta súčet štyroch najlepších kôl z doposiaľ odohraných turnajov.

V prípade rovnosti získaných bodov na prvých troch priečkach v celkovom poradí rozhoduje:

  1. vyšší počet odohraných turnajov
  2. rozstrel na 18 jamke (rany brutto).

Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska..

PODMIENKY TURNAJA

Platné členstvo v SKGA alebo inom zahraničnom klube. V prípade zahraničného hráča prosíme zasielať prihlášku na email: ocsgt@oc.eu Turnajov sa nemôžu zúčastniť hráči mladší ako 18 rokov. Hráč je povinný uhradiť turnajový poplatok podľa platného cenníka.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

POPIS

OCSGT 2020 je séria 6 turnajov, ktoré sa uskutočnia na ihrisku Penati Golf Resort a Green Resort Hrubá Borša. Golfová túra OCSGT 2020 je otvorenou túrou pre všetkých plnoletých golfistov /18 a viac rokov/. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A. GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie golfového autíčka a meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené..

PRIHLÁSENIE

Server SKGA, recepcia klubu alebo mailom na ocsgt@oc.eu najneskôr deň pred konaním turnaja do 17:00.

SPÔSOB ŠTARTU

Postupný z T1 a T10. Štartová listina pre každý turnaj bude uverejnená na stránke www.skga.sk deň pred konaním turnaja po 18:00.

VÍŤAZSTVO

Prvé tri miesta v kategóriách Stableford Netto. Prvé miesto v kategórii Rany Brutto. Prvé miesto v kategóriách Nearest to Pin a Longest Drive. Prvé tri miesta v celoročnom bodovaní.

V prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách rozhoduje poradie vyhodnotené na serveri www.skga.sk.

CENY

Olympic Casino Slovakia trofeje. Hodnotné vouchre do Olympic Casino Slovakia a vecné ceny od partnerov túry. Geum Technology Decolt Grand daruje účastníkovi turnaja, ktorý zahral na vopred určenej jamke Hole In One golfový vozík v hodnote 5 600 €.

Pokiaľ sa hráč nedostaví na vyhlásenie výsledkov a prevzatie cien osobne, táto cena prepadá v prospech usporiadateľa.

Absolútny víťaz celej túry ako aj hráči umiestnení na druhom a treťom mieste získavajú hodnotné ceny od Olympic Casino Slovakia a partnerov túry.

POPLATKY

Platba možná len v hotovosti! Green Fee podľa aktuálneho cenníka klubu + Štartovné v hodnote 30 €. Členovia GKBO s platným hracím fee platia len štartovné 30 €.

Turnajový poplatok okrem iného zahŕňa darčekovú tašku, welcome drink, celodenný pitný režim, alkoholické nápoje počas hry, občerstvenie na halfway, jedlo po hre pre každého hráča a ceny pre víťazov.

PROTEST

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka a po zložení poplatku 50 €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade zamietnutia protestu pripadá poplatok v prospech usporiadateľa.

SÚŤAŽNÝ VÝBOR

Ján PECHA, Dean SANDERSON

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií.

Všetky rozhodnutia, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia týchto propozícii, prislúchajú organizátorovi a sú konečné.

 

Prajeme Vám krásne golfové zážitky.