Hlavná stránka » Hry »

Živé hry

ULTIMATE TEXAS HOLD´EM POKER

ULTIMATE TEXAS HOLD´EM POKER

Ultimate Texas Hold´em je určený pre jedného až šiestich hráčov a hrá sa na polkruhovom hracom stole.

Ultimate Texas Hold´em je kartová hra založená na verzii pokra nazývanej Texas Hold´em Poker. Hrá sa s jedným balíčkom, ktorý obsahuje 52 kariet. Cieľom hry je vytvoriť najlepšiu možnú päť – kartovú pokrovú kombináciu použitím dvoch vlastných a piatich spoločných kariet.

Pred rozdaním krupiér zamieša karty rovnako ako pri iných druhoch pokra. Hráč uloží rovnaký počet žetónov v hodnote medzi minimom a maximom na ANTE a BLIND. Taktiežmôže staviť na TRIPS (bonusová stávka). Krupiér ukončí stávky hráčov a rozdá v poradí zľava doprava dve karty každému hráčovi a aj sebe. Karty sú rozdané a aj ostávajú otočené tvárou nadol. Hráči si karty pozrú a majú možnosť voľby :

a) Čakať (CHECK)
b) Staviť na PLAY 3x - 4x ANTE

Hráč, ktorý teraz stavil na PLAY, už ďalej nemôže svoj vklad zvyšovať, ani ho meniť. Hra pokračuje, ak už všetci uskutočnili svoje rozhodnutie. Krupiér uloží pred seba, oddelene od svojich prvých dvoch kariet, prvé tri spoločné karty ( the flop) otočené tvárou nahor. Hráči, ktorí ešte nevsadili na PLAY, majú možnosť :

a) Čakať  (CHECK)
b) Staviť na PLAY 2x ANTE

Hráč, ktorý teraz vsadil na PLAY, ďalej už nemôže svoj vklad zvyšovať, ani ho meniť. Hra opäť pokračuje, ak už všetci uskutočnili svoje rozhodnutie.Krupiér uloží pred seba posledné dve spoločné karty (the turn and river) otočené tvárou nahor. Hráči, ktorí ešte nevsadili na PLAY, majú možnosť:

a) Ukončiť hru (FOLD) so stratou stávky BLIND a ANTE
b) Staviť na PLAY 1x ANTE

Krupiér skontroluje všetky stávky a otočí svoje dve karty. Hráči a krupiér si skontrolujú svoju päť- kartovú pokrovú kombináciu s použitím ich počiatočných dvoch kariet a spoločných piatich kariet, uložených pred krupiérom. Na to, aby sa krupiér kvalifikoval (otvoril hru), musí mať kombináciu minimálne jeden pár. Ak sa krupiér nekvalifikuje, neznamená to, že hráč automaticky vyhráva.
Ak sa krupiér kvalifikoval, začne sprava doľava kontrolovať možné kombinácie kariet hráčov so spoločnými kartami a postupuje nasledovne :

a) Ak je hráčova kombinácia vyššia ako krupiérova kombinácia, stávky PLAY a ANTE sa vyplácajú 1 : 1 (even money)
b) Ak je krupiérova kombinácia vyššia ako hráčova kombinácia, stávky ANTE, BLIND a PLAY prehrávajú
c) Ak je kombinácia hráčových a krupiérových kariet zhodná, stávky ANTE, BLIND a PLAY sa posúva pred hráča
d) Stávka BLIND vyhráva, ak má hráč vyhral nad krupiérom kombináciou STRAIGHT (sekvencia) alebo vyššie. Vypláca sa podľa výherných pomerov uvedených nižšie.
e) Ak hráč vyhrá nad krupiérom s kombináciou nižšou ako STRAIGHT (sekvencia), stávka BLIND sa iba posunie pred hráča
f) Stávka TRIPS vyhráva, ak má hráč kombináciu THREE OF A KIND (trojica) alebo vyššie. Vypláca sa podľa výherných pomerov uvedených nižšie.

Ak sa krupiér nekvalifikoval, stávku ANTE, predtým, ako skontroluje hráčom možné kombinácie, posunie pred hráča. Opäť pracuje postupne sprava doľava.

Ak má hráč kombináciu THREE OF A KIND (trojica), alebo vyššie, stávka TRIPS vyhráva vždy, aj keď hráč ukončí hru (FOLD).