Hlavná stránka » Hry »

Živé hry

TEXAS HOLD’EM POKER

TEXAS HOLD’EM POKER

Texas Holdom Poker  sa hrá na stole oválneho tvaru.  Pri hracom stole Texas holdom Pokru sa môžu hry zúčastniť dvaja až desiati hráči. Herné pozície hráčov zúčastnených hry sú situované pozdĺž krajnej obvodovej línie hracieho stola. Centrálnym miestom hracieho stola je miesto pre „Krupiéra“  t.j. personál obsluhujúci hru. Krupiér stojí (sedí) oproti hráčom, rozdáva hracie karty a vykonáva obslužné činnosti nutné pre plynulý priebeh hry.

Hry sa môžu zúčastniť minimálne dvaja a maximálne desiati hráči pri jednom stole.

Hráč sa môže zúčastniť prvej hry ak má dostatočný počet žetónov, ktorý je rovnaký alebo vyšší ako  určená základná výmena (Buy-in). Tento základ je závislý od úrovne hry. Hráč môže priniesť platné žetóny z iných hier alebo si môže zameniť priamo pri stole.

Počet žetónov vložený do každej začatej hry (vklad) nesmie byť menený po rozdaní prvej karty pridaním, odobratím  alebo zakúpením žetónov. Tieto žetóny musia byť viditeľné a na požiadanie musí byť ich počet zverejnený ostatným hráčom. Každá ďalšia úprava počtu žetónov môže byť uskutočnená po ukončení jednotlivej hry.

V prípade, že hráč minul všetky žetóny, výška ďalšej výmeny v hotovosti  je minimálne polovica základnej výmeny. Ak túto podmienku nemôže splniť, z ďalšej hry vypadá.

Hráč môže ostať v hre ak mu zostal žetón v hodnote minimálne základnej  stávky (Big Blind). Ak si praje navýšiť vklad výmenou hotovosti, hodnota zostávajúcich žetónov a zamenenej hotovosti musí spolu dosiahnuť minimálne polovicu základnej výmeny (Buy-in).

Hráči hrajú proti sebe navzájom, pracovník kasína – krupiér organizuje a kontroluje jednotlivé hry. V prípade problémovej situácie, krupiér má rozhodujúce slovo. V prípade ďalších reklamácií, konečné slovo má manager kasína.

Cieľom hry je určiť hráča, ktorý vyhrá celkovú stávku (Pot). Víťaza určuje najvyššia konečná kombinácia kariet, alebo vzdanie sa (Fold) ostatných hráčov.  Výška výhry  je určená výškou Potu mínus manipulačný poplatok.

Hráč dostáva skrytou formou dve karty a ďalších päť kariet (rozdaných podľa určeného postupu v kombinácii s licitovaním) je spoločných pre všetkých zúčastnených hráčov. Kombináciou kariet sa rozumie najvyššia úroveň dosiahnutá z výberu piatich kariet pri spojení hráčových dvoch kariet a piatich spoločných kariet.

High card - V prípade že hráčova kombinácia nesplňuje ani jedno z uvedených kritérií, kombinácia s najvyššou kartou vyhráva.

Poznámka:

Do úvahy možno brať maximálne päť kariet. V prípade absolútnej identity sa výhra delí.

V špeciálnom prípade identických kombinácií, farba kariet nehrá rolu, výhra sa delí.