Hlavná stránka » Hry »

Živé hry

RUSKÝ POKER

RUSKÝ POKER

Hráč môže hrať len na svojom boxe vrátane bonusovej stávky, nie je povolené privsádzať na boxy spoluhráčov. Hráč môže hrať na viac ako jeden box „na slepo – blind box“ len v prípade, že je menej hráčov ako boxov. Pred začiatkom hry sa krupiér musí presvedčiť, že všetci hráči sedia. Hráči musia počas celej hry sedieť a nesmú vzájomne komunikovať, ani si navzájom ukazovať karty. V prípade hrania bonusových stávok,inšpektor stola zapne elektronický bonusový systém hneď, ako boli stávky skontrolované (ak je takýto nainštalovaný). Výhernú kombináciu tvorí vždy len 5 kariet.

Hráči, ktorí sa zúčastnia hry, musia umiestniť stávku „Ante“ a/alebo „Bonus“ ešte pred rozdaním prvých kariet. Krupiér sa presvedčí, či všetky stávky zodpovedajú minimu respektíve maximu konkrétneho hracieho stola. Krupiér rozdáva karty tak, že rozdá každému hráčovi po jednej karte a jednu kartu rozdá aj sebe. Toto opakuje, pokiaľ nemajú všetci hráči päť kariet. Karty sú rozdané „tvárou dolu“. Krupiérove karty sa ukladajú na seba a posledná karta je otočená „tvárou hore“. V prípade, že sa na rozdávanie používa strojové miešanie tzv. “shufflemaster”, rozdáva sa päť kariet naraz.