Hlavná stránka » Hry »

Živé hry

BlackJack

BlackJack

V Blackjacku je cieľom prebiť a nabiť dílera nazbieraním vyššieho skóre bodov ako díler bez toho, aby ste prevýšili číslo 21.

Hra
Hodnota kariet v Blackjacku je nasledujúca: kráľ, dáma, dolník 10, eso 1 alebo 11 a zostávajúce zvyšné karty majú hodnotu podľa ich nominálnej hodnoty.

Hra sa začína umiestnením stávok. Stávka sa dá taktiež umiestniť na políčka iných hráčov – v takomto prípade je stávka umiestnená za stávkou iného hráča. Prvý hráč bude mať právo spraviť rozhodnutie. Stávkovanie je zastavené a ukončené dílerom, keď povie „Stávky sú ukončené, ďakujem“.

Keď majú všetci hráči požadovaný počet kariet, díler rozdá karty sebe samému/samej. Ak je celková suma dílerových kariet 16 alebo nižšia, díler musí ťahať ďalšiu kartu. Ak je celková suma 17 alebo viac, žiadne dodatočné karty sa neťahajú.

Díler rozdá dve karty každému hráčovi a jednu sebe samému/samej. Po obdržaní dvoch kariet hráč môže odstúpiť a vzdať sa a dostáva tak späť polovicu z jeho/jej pôvodnej stávky. Hráč sa nemôže vzdať a odstúpiť, ak sú rozdelené esá, dostane Blackjack, dílerova prvá karta je eso alebo si iní hráči už ťahali dodatočné karty.

Výplaty a výhry
Ak je celková suma teda súčet hodnoty kariet hráča vyššia ako celková suma hodnoty kariet dílera, stávka hráča vyhráva a je vyplatená v pomere 1:1. Ak je hodnota rovnaká a zhodná ako hodnota kariet na ruke dílera. Ak sú hodnoty rovnaké a zhodné, stávka nie je dotknutá. Ak sú karty na ruke dílera viac ako 21, díler prehráva a všetci hráči vyhrávajú.
Blackjack sa dosiahne vtedy, ak sú prvé dve rozdané karty eso a 10 alebo dáma, dolník, kráľ. Výplata a výhra pre Blackjack je v pomere 3:2.

Rozdelenie (Split)
Ak hráč dostane pár (hodnoty prvých dvoch kariet sú rovnaké a zhodné, napr. 2;2) hráč môže rozdeliť tieto dve karty do samostatných oddelených rúk. Toto sa môže spraviť až trikrát, okrem kariet ako esá, ktoré sa môžu rozdeliť len raz. Dodatočné stávky k pôvodnej stávke sú umiestnené na rozdeleniach/splits. Nové karty na ruke začínajú od dvoch kariet.

Súčet esa a 10 nie je pravý Blackjack, počíta sa ako 21 a je vyplatený v pomere 1:1. Ak díler získa Blackjack, hráč prehráva získaných a obdržaných 21 ako súčet esa a 10.

Zdvojnásobenie (Double down)
Hráč môže zdvojnásobiť svoju stávku pri jeho/jej prvých dvoch kartách, okrem Blackjacku a ťahať si už len jednu dodatočnú kartu. Rozdelenie kariet môže byť taktiež zdvojnásobené, okrem rozdelených kariet ako eso.

Poistenie (Insurance)
Ak je dílerova vyššia karta eso, hráč si môže vziať poistenie. Poistenie je stávka neprevyšujúca jednu polovicu hráčovej pôvodnej stávky a je umiestnená na „insurance line“ na Blackjack stole. Ak má díler Blackjack, stávky prehrávajú, stávka poistenia vyhráva a je vyplatená v pomere 2:1. Ak neexistuje žiaden Blackjack, stávka poistenia prehráva a hra pokračuje podľa pravidiel.

Karty na ruke
1. Eso = 1 alebo 11
2. Blackjack = prvé dve karty sú eso a dolník, kráľ alebo dáma alebo eso a desať
3. 3+3=6 ak hodnoty prvých dvoch kariet sú rovnaké a zhodné, hráč môže rozdeliť karty na dve samostatné a nezávislé ruky
4. Kráľ, dáma, dolník = 10+10
5. 10+2+1=13 hodnota esa je 1 alebo 11

Žetóny sa dajú zakúpiť za hotovosť pri stole. 
Pokladník zamieňa cudzie meny na euro.
Minimálne a maximálne stávky sa odlišujú od stola k stolu, ktoré majú príslušné informácie na tabuli pri stole.

 

Nová bonusová hra – House Money

 

Vsaďte si pri Black Jacku, keď už viete aké máte karty a vyhrajte ešte viac!

 
Ak prvými dvoma kartami dosiahnete niektorú z nasledovných výherných kombinácií, bude Vám k tejto stávke vyplatená výhra podľa nasledujúcej tabuľky
 
 
A-K vo farbe (Suited A-K)
9:1
Čistá postupka (Straight Flush)
4:1
Pár (Pair)
3:1
Postupka (Straight)
1:1
 
Po vyplatení výhry, si môžete celú výhru pridať na riadny hrací box a zvýšiť svoju pôvodnú stávku, aby ste vyhrali ešte viac!